حفاظت و مرمت تعدادی از اشیاء گنجینه‌ی موزه‌ی باستان‌شناسی بیرجند

خلاصه ای از پروژه:

در این پروژه تعداد 25 شیء سفالی و فلزی موجود در گنجینه‌ی موزه‌ی بیرجند مورد مرمت قرار گرفتند. مستند‌نگاری، تمیزکاری سطحی، بازکردن وصالی‌های نامناسب قبلی، نمک‌زدایی، استحکام‌بخشی، وصالی مجدد، بازسازی، استفاده از بازدارنده و پوشش‌دهی نهایی آثار مواردی هستند که بسته به نوع ماده‌ی تشکیل‌دهنده‌ی اثر و میزان آسیب‌های وارده در مورد این آثار انجام گرفتند. 

 

جزئیات پروژه:

پروژه‌ی اجرایی، فروردین ۱۳۸6 کارفرما: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی ناظر: مهندس بزرگمهر

R

پابندی به اصول علمی و اخلاق حرفه‌ای

R

استفاده از دانش افراد متخصص و با تجربه

R

به‌کارگیری شیوه‌های نوین علمی و تخصصی