مرمت تعدادی از اشیاء فلزی مکشوفه از کهندژ نیشابور

خلاصه ای از پروژه:

شهر تاریخی نیشابور در جنوب شرقی موقعیت فعلی نیشابور، دارای تپه‌های متعددی است که یکی از آنها کهندژ نام دارد. طی حفاری‌های سال 1385 در این منطقه به سرپرستی آقای لباف خانیکی آثار مختلفی به‌دست آمد که تعدادی از آثار فلزی آن جهت حفاظت و مرمت به شرکت سوشیانت میراث خراسان واگذار گردید. در این پروژه (که بهصورت افتخاری توسط شرکت انجام گردید) پس از مستندنگاری این آثار نسبت به بررسی آنها با رادیوگرافی اشعهی ایکس جهت شناسایی میزان آسیب و وجود تزئینات احتمالی در آنها اقدام گردید. سپس رسوبات محیطی بهشیوهی مکانیکی و شیمیایی در حد امکان و با احتیاط زدوده شدند و در ادامه با انجام مراحل بازدارندگی خوردگیهای فعال، استحکامبخشی و کشیدن پوشش سطحی روی این آثار، عملیات حفاظتی آنها تکمیل گردید. خوشبختانه تنها یکی از این آثار دچار شکستگی شدید شده بود که تا حد امکان مورد مرمت و وصالی قرار گرفت.


 

جزئیات پروژه:

پروژه‌ی اجرایی، آذر 1385

کارفرما: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی

ناظر: مهندس لباف خانیکی

R

پابندی به اصول علمی و اخلاق حرفه‌ای

R

استفاده از دانش افراد متخصص و با تجربه

R

به‌کارگیری شیوه‌های نوین علمی و تخصصی