حفاظت، مرمت و نمایش موزه‌ای اسکلت و اشیاء مربوط به آن؛ مکشوفه از تپه‌ی گریوند (محوطه‌ی میراث جهانی بیستون کرمانشاه) 

خلاصه ای از پروژه:

 در این پروژه اسکلتی تاریخی مربوط به عصر آهن که همراه با خاک مدفون‌شده در آن از تپه‌ی گرگیوند در نزدیکی بیستون به پایگاه میراث فرهنگی انتقال داده شده بود، مورد حفاظت و مرمت قرار گرفته است. به‌جهت بررسی دقیق محتویات درون بلوک بسته‌بندی‌شده و اطمینان از محل قرارگیری استخوان‌ها و برای جلوگیری از آسیب‌رسیدن به آنها در حین عملیات جدا‌سازی از خاک، از روش تصویربرداری توموگرافی استفاده گردید. به دلیل محدودیت وزنی دستگاه (۱۵۰ کیلوگرم) ابتدا اقدام به سبک‌سازی مجموعه‌ی بلوک گردید. تخته‌های اطراف، لوله‌های داربست و قالب‌های گچی اطراف که به طرز غیر اصولی منجر به افزایش وزن بلوک شده بودند حذف گردیدند. طبق بررسی‌های اولیه مشخص گردید که مجموعه‌ی استخوان‌ها در محدوده‌ی حدود ۲۰ تا۳۰ سانتیمتری سطح قرار گرفته اند. با تخلیه‌ی تدریجی خاک از زیر بلوک و قرار‌دهی تخته‌های حائل در کف، ارتفاع بلوک قبر به حدود ۳۰ سانتیمتری کاهش داده شد. در نهایت دیواره‌ها و کف بوسیله‌ی گچ پزشکی استحکام‌بخشی شده و آماده‌ی انتقال به دستگاه توموگرافی گردید. با تهیه‌ی تصاویر سطحی و هم‌چنین برش‌های مقطعی از قسمت‌های مختلف، موقعیت دقیق استخوان‌ها و ظروف مدفون همراه اثر مشخص شدند هم‌چنین به‌دلیل امکان مشاهده‌ی تراکم اشیاء، محل‌های مورد نیاز جهت استحکام‌بخشی استخوان‌ها قبل از بیرون‌آوردن از خاک مشخص گردیدند. در مرحله‌ی بعد، اقدام به رها‌سازی کامل استخوان‌ها کرده و پس از پاک‌سازی، نمک‌زدایی، وصالی و استحکام بخشی آماده‌ی نمایش گردیدند. هم‌چنین در مطالعه‌ی همزمان نیز به بررسی تکنیک ساخت اشیاء برنزی مکشوفه از این قبر پرداخته شده است. در نهایت با طراحی و ساخت ویترین مناسب این مجموعه استخوان‌ها طبق مستندنگاری انجام‌شده، در ویترین قرار گرفتند.

جزئیات پروژه:

پروژه‌ی اجرایی، بهمن ۱۳۸۷

کارفرما: پایگاه جهانی میراث فرهنگی و گردشگری بیستون، کرمانشاه

ناظر: مهندس حاتمی و مهندس ساعدی

تصاویری از مراحل کار

R

پابندی به اصول علمی و اخلاق حرفه‌ای

R

استفاده از دانش افراد متخصص و با تجربه

R

به‌کارگیری شیوه‌های نوین علمی و تخصصی